Hotel & Restauracja Antonińska | Apartamenty Antonińska, Leszno
  1. Home
  2. Antonińska
  3. Antoniny | Dwór i majątek rolny

Antoniny | Dwór i majątek rolny

Check-in
Check-out

Antoniny | Dwór i majątek rolny

Poniższa historia to fascynująca wiedza dla pasjonatów. Ukazuje, co przez wieki działo się dokładnie w miejscu, w kórym dzisiaj funkcjonuje nasz hotel. Lubimy historię, dlatego wyszukaliśmy, co wiąże się z tym miejscem. Zaczerpneliśmy poniższy tekst z opracowania pana Mateusza Gołembka*

W skład zespołu dworsko-folwarcznego - oprócz dworu - wchodzą: park krajobrazowy z końca XIX wieku, stajnia koni roboczych z 1915 roku, obora z 1909 roku, lodownia z 1893 roku (obecnie magazyn), mleczarnia i laboratorium z końca XIX wieku (aktualnie dom), spichlerz z 1865 roku, stajnia koni wyjazdowych z 1900 roku, kuźnia z domem kowala z 1865 roku, dom ogrodnika z roku 1895, domy z lat 1860-1896, dwojak z roku 1898, sześciorak z 1896 oraz czworaki z 1896 roku. Dwór pochodzi z końca XIX wieku. Zbudowany został dla rodziny Hansemann i Hindersin. Od 1924 roku majątek rolny Antoniny należał do Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion. Obecnie mieści administrację Poznańskiej Hodowli Roślin.

Antoniny

Antoniny (czasem, lecz rzadziej spotykać można także nazwę Antoniewo) stanowiły część dóbr Leszczyńskich, a następnie Sułkowskich. W 1866 r. zakupił je Bethel Henry Strousberg, przemysłowiec i przedsiębiorca kolejowy. W jego biogramie znajduje się informacja, że znany był jako uczciwy i opiekuńczy pracodawca.
W czasie wojny francusko-pruskiej (1870-1871)zainwestował fortunę w niezrealizowany projekt kolejowy na terenie Rumunii, co rozpoczęło jego kłopoty finansowe, więc sprzedawał swoje dobra, w tym Antoniny

za ułamek wartości

Zakupił je bogaty bankier Adolf Hansemann. W przeciwieństwie do Strousberga, inwestycje Adolfa były trafne. Jego bank był największym w Cesarstwie Niemieckim. W wyniku późniejszych fuzji stał się działającym prężnie do dziś Deutsche Bankiem. Brał udział w rozwoju przemysłu węglowego i stalowego w Zagłębiu Ruhry. Podczas wspomnianej wojny francusko-pruskiej organizował finansowanie Królewskiej Armii Pruskiej. Za swoje zasługi został doceniony przez Cesarza Wilhelma I i dołączył „von” do nazwiska. Swoje zarobione marki inwestował także w majątek Antoniny.

Kolonia mieszkalna

To na jego zlecenie w 1896 r. powstała kolonia mieszkalna dla robotników złożona z dwóch czworaków (wnętrza budynku podzielone symetrycznie na cztery mieszkania) i jednego sześcioraku. Zabytkowe budynki nadal pełnią funkcje mieszkaniowe.
W roku 1900 wymurowano stajnie, które obecnie mieszczą zespół hotelowy Antonińska oraz Zakład Rehabilitacji Niezapominajka. Z datą powstania wspomnianych obiektów nie ma żadnego problemu, można odczytać je z elewacji. Większy problem nastręcza dwór w typie willi, którego powstanie datowane jest na koniec XIX wieku. Można jednak sądzić, że i za budowę zachowanego dworku zapłacił Hansemann.

Adolf von Hansemann a Hakata

W literaturze nader często pojawia się informacja, że właścicielem Antonin był Ferdynand von Hansemann (syn Adolfa) jeden z trzech założycieli Hakaty: niemieckiej organizacji nacjonalistycznej.
Wszystko wskazuje, iż jest to błąd, ponieważ Ferdynand zmarł przed swoim ojcem, co najprawdopodobniej wpłynęło na zamieszanie.
Ferdynand nigdy formalnie nie przejął dóbr ojca, a majątek Antoniny po śmierci bajecznie bogatego bankiera otrzymała Davide Eveline von Hansemann, córka Adolfa i siostra Ferdynanda. Ciekawostką jest, że Adolf zmarł podczas pracy przy biurku, a jego ostatnie słowa miały brzmieć: „Cóż, jutro będziemy pracować”.

W „Kalendarium miasta Leszna”, przy dacie jego śmierci zapisano, że był także patronem kościoła pw. Św. Mikołaja. W latach 1887-1920 urząd proboszcza w tym kościele sprawował Józef Tasch. Z biografii Tascha z kolei dowiadujemy się, że ten przyszedł na świat w Strzyżewicach (gdzie Hasnemann także inwestował), a jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Dowiadujemy się także, że liczne znajomości umożliwiały Taschowi zdobywanie funduszy na renowację i rozbudowę kościoła.
 
Być może Hansemann był fundatorem marmurowych tablic upamiętniających Rafała i Bogusława Leszczyńskiego, które pojawiły się w świątyni w roku 1896 z inicjatywy Tascha.
Postać Adolfa nie przestaje mnie interesować. Z jednej strony wspierał finansowo hakatystów, z drugiej dzięki jego działalności mamy w Lesznie wiele zabytków. Pomijając poglądy polityczne, może być jednak wzorem wielu cech, m.in. pracowitości i wytrwałości. Jak zatem ocenić Adolfa von Hansemanna? Pytanie pozostawię bez odpowiedzi.

Antoniny w międzywojniu

W roku 1922 powstała Sandomiersko Wielkopolska Hodowla Nasion. Dwa lata później spółka zakupiła majątek Antoniny (symbol SWHN nadal jest widoczny na jednym z budynków), gdzie urządzono siedzibę Zarządu Głównego, laboratoria, magazyny, suszarnie, czyszczarnię nasion, stację ochrony nasion oraz stację meteorologiczną. SWHN posiadała także zakłady w majątku Kurzagóra pod Kościanem, w Dobrach Mielżyńskich w Pawłowicach (Hrabia Krzysztof Mielżyński był jednym ze współzałożycieli spółki) oraz w Dobrach Szelejewskich pod Gostyniem.
Przewodnią działalnością była hodowla buraka cukrowego oraz pszenic.
Buraki trafiały nie tylko na rynek polski, ale i do Czechosłowacji czy Jugosławii. Prowadzono także hodowlę jedwabników.

Dworek pełnił w tym czasie funkcję domu mieszkalnego Dyrektora Naczelnego i Kierownika Naukowego, a pierwszym z nich był E. Kruczkowski. Warto zaznaczyć, że 19 lipca 1927 r. hodowlę nasion w Antoninach zwiedzał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki wraz z małżonką. Z tej wizyty zachowała się fotografia (w zbiorach Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) wykonana w laboratorium.
Budynek laboratorium został w późniejszym czasie przekształcony na cele mieszkaniowe, a wraz z przebudową zniknęła interesująca, widoczna na fotografii balustrada. Zdjęcie najprawdopodobniej wykonał miejscowy fotograf Tadeusz Semrau. W „Ilustrowanym opisie Leszna i ziemi leszczyńskiej” autorstwa Bronisława Świderskiego z 1928 r. odnotowano, że zakład fotograficzny otrzymał oficjalne podziękowania z prezydenckiej kancelarii za wykonane zdjęcia.

*źródło: https://kulturaupodstaw.pl/witamy-we-dworze; autor: Mateusz Gołembka; https://www.instagram.com/hi100ryk_soz_leszno/

Luxurious Rooms STUNNING APARTMENTS
See on the map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by K2 Agro Spółka z o.o., Kłoda 137, 64-130, Rydzyna . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved